Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159691

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 31418/B  
OBCHODNÉ MENO: MIGPEX, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pernecká 33, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04
IČO: 35 882 808
DEŇ ZÁPISU: 15.04.2004
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
6. prieskum trhu,
7. poradenská činnosť v oblasti spoločenských vied a rozvoja osobnosti,
8. faktoring a forfaiting,
9. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Mgr. Martina Migašová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žehrianska 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 15.06.2009
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne, k názvu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedný ako podpisový vzor.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Doc.PhDr. Jozef Migaš, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Sv. Františka 3440/8A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 36/2004, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.10.2005.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.06.2009.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1