Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159688

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 30819/B  
OBCHODNÉ MENO: Magic invest s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svetlá 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
IČO: 35 877 308
DEŇ ZÁPISU: 27.02.2004
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
2. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb-obstarávateľské služby spojené s prenájmom,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
5. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
7. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
8. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
9. osobná cestná doprava (nazahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu),
10. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína, a destilátov,
11. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,
12. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,
13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
14. prípravné práce k realizácii stavby,
15. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Géza Gazsó, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rákóczi utca 13, Názov obce: Tuzsér, PSČ: 4623, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 03.03.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ, a to každý samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: EAS office services s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svetlá 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: LEDSK s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná trieda 82, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, IČO: 45 251 568
Obchodné meno: VP PLAST CEE s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri železnici 50, Názov obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01, IČO: 44 009 402
Obchodné meno: Build & Media, spol. s r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 104, Názov obce: Košice-Staré Mesto, PSČ: 040 01, IČO: 45 920 630
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 08.10.2003 v zmysle § § 57, 105  a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2011.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.2013. Zmena obchodného mena spoločnosti z MYTHOS REAL, s.r.o. na Magic invest s. r. o.  
4. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 777/2014, Nz 29095/2014, NCRIs 29670/2014 zo dňa 06.08. 2014.
5. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 973/2014, Nz 36451/2014, NCRIs 37189/2014 zo dňa 06.10. 2014.
6. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 997/2014, Nz 37778/2014, NCRls 38532/2014 zo dňa 14.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1