Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159687

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 66603/B  
OBCHODNÉ MENO: LCB Group s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01
IČO: 45 663 599
DEŇ ZÁPISU: 28.07.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prípravné práce k realizácii stavby,
2. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
8. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom,
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
10. prenájom hnuteľných vecí,
11. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
12. finančný leasing,
13. faktoring a forfaiting,
14. administratívne práce,
15. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
16. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
17. úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava,
18. skladovanie,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Mária Vlčková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetoslavov 164, Názov obce: Kvetoslavov, PSČ: 930 41, Vznik funkcie: 19.10.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Mária Vlčková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetoslavov 164, Názov obce: Kvetoslavov, PSČ: 930 41, Výška vkladu: 10 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 10 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.07.2010 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2010. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.11.2010.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.10.2011 - tiež zmena sídla.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1