Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159686

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 81552/B  
OBCHODNÉ MENO: LAREDO  s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špitálska 53, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01
IČO: 46 680 756
DEŇ ZÁPISU: 19.05.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
5. skladovanie,
6. baliace činnosti, manipulácia s tovarom,
7. správa bytového alebo nebyového fondu,
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
9. administratívne služby,
10. činnosť podnikateľských,  organizačných a ekonomických poradcov,
11. reklamné a marketingové služby,
12. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
13. Spracovanie kože
14. Výroba kožených a kožušinových výrobkov
15. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
16. Textilná výroba
17. Odevná výroba
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Sergii Sorokin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pr. Majakovského 36/7, byt 50, Názov obce: Kyjev, PSČ: 02222, Štát: Ukrajina, Vznik funkcie: 01.10.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Anatolii Boiko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Okťabrskoj revoľucii 28, byt 89, Názov obce: Kirovograd, PSČ: 25000, Štát: Ukrajina, Výška vkladu: 760,000000 EUR, Rozsah splatenia: 760,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Sergii Sorokin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pr. Majakovského 36/7, byt 50, Názov obce: Kyjev, PSČ: 02222, Štát: Ukrajina, Výška vkladu: 3 080,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 080,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Ruslan Zhylko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Šolom-Alejchema 42, byt 44, Názov obce: Bila Cerkva, Kyjevská oblasť, PSČ: 09100, Štát: Ukrajina, Výška vkladu: 3 080,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 080,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Oleg Rublenko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Levanevskogo 46, byt 2, Názov obce: Bila Cerkva, Kyjevská oblasť, PSČ: 09115, Štát: Ukrajina, Výška vkladu: 3 080,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 080,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.04.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2012.
3. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 07.05.2013.
4. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2013.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.09.2014 a zo dňa 26.09.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1