Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159685

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 95082/B  
OBCHODNÉ MENO: Language Services SK s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janotova 3405/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04
IČO: 47 555 815
DEŇ ZÁPISU: 06.12.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. administratívne služby
3. vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecký jazyk
4. prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka nemeckého
5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
6. prenájom hnuteľných vecí
7. organizovanie kurzov, školení a seminárov
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
9. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
10. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
11. reklamné a marketingové služby
12. prieskum trhu a verejnej mienky
13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Lea Horváth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janotova 3405/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 05.09.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Lea Horváth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janotova 3405/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 28.10.2013 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.09.2014 a 09.09.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1