Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159684

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 45123/B  
OBCHODNÉ MENO: KTM CENTRAL EAST EUROPE s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): H-Business Center, Rožňavská 24 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04
IČO: 36 754 005
DEŇ ZÁPISU: 17.03.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. poradenská a konzultačná činnosť pre obchod a služby v rozsahu voľnej živnosti,
2. prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti,
3. marketing - prieskum trhu,
4. reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
6. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,
7. technicko-organizačné zabezpečenie seminárov, kurzov a v rozsahu voľnej živnosti,
8. technicko-organizačné zabezpečenie výstav, zábavných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Mag. Ing. Hubert Trunkenpolz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schlossgasse 30, Názov obce: Wels/Schleissheim, PSČ: 4600, Štát: Rakúsko, Vznik funkcie: 17.03.2007
Meno a priezvisko: Mag. Florian Kecht, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bräuwiese 30, Názov obce: Seewalchen, PSČ: 4863, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 31.05.2012
Meno a priezvisko:  Hans Steiner, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schönburgstrasse 17, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1040, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 01.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti vždy dvaja spoločne, pričom jedným z nich musí byť vždy Mag. Ing. Hubert Trunkenpolz alebo Mag. Florian Kecht.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: KTM - Sportmotorcycle GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stallhofner Str. 3, Názov obce: Mattighofen, PSČ: 5230, Štát: Rakúsko, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 08.02. 2007  v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.9.2008.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.05.2012.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 18.09.2013.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.09.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1