Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159683

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 52196/B  
OBCHODNÉ MENO: Kittsee Pamastrasse, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Elektrárenská súp. č. 12428, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04
IČO: 44 142 153
DEŇ ZÁPISU: 07.05.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prípravné práce k realizácii stavby,
2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti,
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
9. prenájom hnuteľných vecí,
10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
11. skladovanie,
12. reklamné a marketingové služby,
13. prieskum trhu a verejnej mienky,
14. vedenie účtovníctva,
15. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
16. administratívne služby,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Oto Bortlík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 4A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 07.05.2008
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť prebieha tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
PROKÚRA:  
Meno a priezvisko: Mag. Manfred Gradl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Elfingerweg 48/5, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1220, Štát: Rakúsko, Vznik funkcie: 07.05.2008
Meno a priezvisko: Ing. Helmut Kotzian, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eisteichgasse 39, Názov obce: Bruck an der Leitha, PSČ: 2460, Štát: Rakúsko, Vznik funkcie: 07.05.2008
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista môže konať za spoločnosť len spoločne s iným prokuristom alebo s konateľom spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí prokurista svoj vlastnoručný podpis a dodatok označujúci prokúru.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Oto Bortlík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 4A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Výška vkladu: 1 715,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 715,000000 EUR
Obchodné meno: Dipl.Ing.  Wilhelm Sedlak Gesellschaft m.b.H. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Quellenstrasse 163, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100, Štát: Rakúsko, Výška vkladu: 3 185,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 185,000000 EUR
Obchodné meno: Ing. Helmut Kotzian GmbH., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wilfleinsdorfer Strasse 8, Názov obce: Bruck an der Leitha, PSČ: 2460, Štát: Rakúsko, Výška vkladu: 2 100,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 100,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.4.2008 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2009.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1