Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159682

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 72316/B  
OBCHODNÉ MENO: JUDr. Zlatica Višňovská, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slowackého 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04
IČO: 47 233 788
DEŇ ZÁPISU: 14.04.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: JUDr. Zlatica Višňovská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slowackého 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04, Vznik funkcie: 14.04.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne, a to pripojením svojho podpisu k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: JUDr. Zlatica Višňovská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slowackého 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 7.4.2011 v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1