Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159679

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 56727/B  
OBCHODNÉ MENO: IMMOFINANZ Services Slovak Republic, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 100/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04
IČO: 44 604 432
DEŇ ZÁPISU: 10.02.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. administratívne služby,
2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
3. vedenie účtovníctva,
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
7. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Jan Chaloupka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 100/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 27.10.2011
Meno a priezvisko:  Maria Köhler, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 11, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 01.10.2012
Meno a priezvisko: Mag. Andrea Sperling-Koch, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 11, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 06.08.2013
Meno a priezvisko:  Karel Bor, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čapkova 881, Názov obce: Mnichovice, PSČ: 25164, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.09.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia vždy spoločne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Immofinanz Advice GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 11, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100, Štát: Rakúska republika, Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR
Obchodné meno: Immofinanz Corporate Finance Consulting GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 11, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100, Štát: Rakúska republika, Výška vkladu: 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 750,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.12.2008 v zmysle §§ 105 – 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
2. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 17.08.2009.
3. Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 24.01.2011. Zmena obchodného mena z CPB Management Slowakei s. r. o. na IMMOFINANZ Services Slovak Republic, s.r.o.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2011.
5. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 01.10.2012.
6. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.10.2012.
7. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.12.2012.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.09.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1