Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159678

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 72845/B  
OBCHODNÉ MENO: CHS Trade s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ipeľská 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07
IČO: 46 160 612
DEŇ ZÁPISU: 06.05.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
2. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
3. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,
4. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba,
5. prípravné práce k realizácii stavby,
6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
7. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
12. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,
13. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
14. sťahovacie služby,
15. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla,
16. predaj leteckých prepravných služieb,
17. skladovanie,
18. baliace činnosti, manipulácia s tovarom,
19. prenájom hnuteľných vecí,
20. administratívne služby,
21. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
22. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
23. čistiace a upratovacie služby,
24. počítačové služby,
25. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
26. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ctirad Emödy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ipeľská 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 06.05.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ctirad Emödy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ipeľská 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená  zakladateľskou listinou zo dňa 12.04.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1