Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159677

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 17169/B  
OBCHODNÉ MENO: Hospital Handlová spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): nábr. arm. gen. L. Svobodu 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
IČO: 35 745 622
DEŇ ZÁPISU: 11.05.1998
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
2. reklamná a propagačná činnosť,
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb,
5. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru,
6. organizovanie kurzov a vzdelávacích školení,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: MUDr. Pavol Faith, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Morovnianska cesta 34/4, Názov obce: Handlová
Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Hečko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiráskova 6, Názov obce: Bratislava
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MUDr. Pavol Faith, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Morovnianska cesta 34/4, Názov obce: Handlová, Výška vkladu: 70 000 Sk, Rozsah splatenia: 70 000 Sk
Meno a priezvisko: MUDr. Július De Riggo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžova 12, Názov obce: Martin, Výška vkladu: 70 000 Sk, Rozsah splatenia: 70 000 Sk
Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Hečko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiráskova 6, Názov obce: Bratislava, Výška vkladu: 70 000 Sk, Rozsah splatenia: 70 000 Sk
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 210 000 Sk
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.4.1998 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. zákona číslo 513/91 Zb., v znení zákona číslo 11/1998 Zz.  
Stary spis: S.r.o.  24204  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1