Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159676

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 45340/B  
OBCHODNÉ MENO: HoBen´s Management s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tallerova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
IČO: 36 760 455
DEŇ ZÁPISU: 31.03.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
5. lektorská a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti,
7. poradenská a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti,
8. kopírovacie práce,
9. prieskum trhu a verejnej mienky,
10. technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov a výstav v rozsahu voľnej živnosti,
11. organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti,
12. reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
13. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
14. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
15. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň,
16. automatizované spracovanie dát,
17. montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení,
18. prenájom strojov, zariadení spotrebného priemyslu, spotrebného, priemyselného tovaru, kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov,
19. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,
20. prenájom hnuteľných vecí,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Eduard Benko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tallerova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 18.02.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Eduard Benko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tallerova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
Meno a priezvisko: JUDr. Eduard Nagy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záborského 8, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 05, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 960,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 960,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.03.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2007.  
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.4.2008. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.4.2008.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.07.2008 o prevode obchod. podielu a zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2008 o zmene obchodného mena z KyberNet.sk s.r.o. na HoBen´s Management s.r.o.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2008.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.1.2009 a rozhodnutie konateľa o premene na euro.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.09.2009.  
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.02.2010.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.07.2012.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.05.2014.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1