Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159675

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 74204/B  
OBCHODNÉ MENO: Hajbar s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beniakova 5/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05
IČO: 46 251 731
DEŇ ZÁPISU: 30.06.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
4. reklamné a marketingové služby,
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
6. administratívne služby,
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
8. vedenie účtovníctva,
9. prieskum trhu a verejnej mienky,
10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
11. prenájom hnuteľných vecí,
12. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
13. organizovanie kurzov, školení a seminárov,
14. čistiace a upratovacie služby,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Vladimír Hajdu, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beniakova 5/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 30.06.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Vladimír Hajdu, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beniakova 5/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.6.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.10.2014 a zo dňa 07.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1