Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159673

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 98777/B  
OBCHODNÉ MENO: GS finance, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 1A, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01
IČO: 47 765 178
DEŇ ZÁPISU: 07.05.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja  konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
5. Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
6. Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 5
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Sebők, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 7, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 06, Vznik funkcie: 07.05.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému, otlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Sebők, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 7, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 06, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Zakladateľská listina zo dňa 31.04.2014.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.09.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1