Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159670

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 99484/B  
OBCHODNÉ MENO: Finančná agentúra, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Repašského 3189/1, Názov obce: Bratislava-Dúbravka, PSČ: 841 02
IČO: 47 254 955
DEŇ ZÁPISU: 01.07.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. poľnohospodárska výroba
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických  poradcov
6. Faktoring a forfaiting
7. Reklamné a marketingové služby
8. Vydavateľská činnosť
9. Počítačové služby
10. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
12. Prenájom hnuteľných vecí
13. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Milan Hambalek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Repašského 3189/1, Názov obce: Bratislava-Dúbravka, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 01.07.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Milan Hambalek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Repašského 3189/1, Názov obce: Bratislava-Dúbravka, PSČ: 841 02, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Zakladateľská listina zo dňa 06.06.2014.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.10.2014 a 20.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1