Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159669

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 97527/B  
OBCHODNÉ MENO: Fezzan, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heydukova 15, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 08
IČO: 47 615 401
DEŇ ZÁPISU: 27.02.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom           živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. Prenájom hnuteľných vecí
6. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. Počítačové služby
9. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
10. Vydavateľská činnosť
11. Finančný leasing
12. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
13. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
14. Faktoring a forfaiting
15. Administratívne služby
16. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
17. Vedenie účtovníctva
18. Prieskum trhu a verejnej mienky
19. Fotografické služby
20. Čistiace a upratovacie služby
21. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
22. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
23. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
24. Reklamné a marketingové služby
25. Služby požičovní
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Toni Khuri, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhé diely II/13, Názov obce: Bratislava-Karlova Ves, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 13.06.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Muamer Elhadar, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Albatrawy st, Elnaser City 36, Názov obce: Cairo, PSČ: 11824, Štát: Egyptská arabská republika, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Klem Khalid, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alnaser Road, Elnaser City 73, Názov obce: Cairo, PSČ: 11824, Štát: Egyptská arabská republika, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.11.2013 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.06.2014.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1