Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159666

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 1064/B  
OBCHODNÉ MENO: EXIP, spoločnosť s ručením obmedzeným „v likvidácii“
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábr. gen. L. Svobodu 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
IČO: 17 313 716
DEŇ ZÁPISU: 10.07.1991
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. poradenská činnosť v oblasti obchodu,
2. marketing, management v oblasti obchodu,
3. kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie,
4. prevádzkovanie výherných hracích prístrojov na mince,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Monika Šindelárova, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábr.gen. L. Svobodu 20, Názov obce: Bratislava
Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Ďuriš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medená 31, Názov obce: Bratislava
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Monika Šindelárova, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábr.gen. L. Svobodu 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Výška vkladu: 12 382,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 12 382,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Ďuriš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medená 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Výška vkladu: 21 676,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 21 676,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 058,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 058,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 20.10.2014
rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Ďuriš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medená 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 20.10.2014
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor vykonáva v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ustanovenia § 72 Obchodného zákonníka. Likvidátor koná v mene spoločnosti voči tretím osobám samostatne.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.6.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o.   1877  
2. Dňa 8.12.1993 prijatá spoločenská zmluva v súlade so zák.č. 513/91 Zb., zo spoločnosti vystupuje spoločník P. Kostoláni na základe dohody o prevode obchodného podielu zo dňa 13.12.1993, kmeňové imanie spoločnosti zvýšené nepeňažným vkladom výhernými-automatmi, podľa znaleckého posudku Ing. M. Kempného zo dňa 6.5.1992. Stary spis: S.r.o.   1877  
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa  13.3.1995. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa  13.3.1995. Stary spis: S.r.o.   1877  
4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa  21.6.1995. Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa  21.6.1995.  
5. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.6.1998.
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.6.1998 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
6. Zápis z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1