Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159665

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 81430/B  
OBCHODNÉ MENO: E. C. S. TRANS s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01
IČO: 46 660 780
DEŇ ZÁPISU: 15.05.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Výkon povolania nákladnej cestnej dopravy
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
4. prenájom hnuteľných vecí,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ismail Gökbas, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Puchheimer Straße 54/10, Názov obce: Attnang-Puchheim, PSČ: 4800, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 23.09.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti má právo zastupovať spoločnosť samostatne a má právo podpisovať všetky dokumenty spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti alebo k pečiatke s obchodným menom spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ismail Gökbas, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Puchheimer Straße 54/10, Názov obce: Attnang-Puchheim, PSČ: 4800, Štát: Rakúska republika, Výška vkladu: 20 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 20 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.03.2012 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.09.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1