Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159663

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 76139/B  
OBCHODNÉ MENO: DOTE, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšehradská 3732/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06
IČO: 36 821 993
DEŇ ZÁPISU: 23.08.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
3. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
5. správa bytového a nebytového fondu
6. prenájom hnuteľných vecí
7. sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností
8. finančný a operatívny leasing
9. spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľných živností
10. faktoring a forfaiting
11. podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Vojtech Oros, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlinkova 22, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 23.08.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: MSaT, družstvo, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšehradská 3732/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1