Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159661

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 69173/B  
OBCHODNÉ MENO: DK Inert Europe s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 16, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01
IČO: 45 960 259
DEŇ ZÁPISU: 09.12.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
2. úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
6. prenájom hnuteľných vecí,
7. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
8. výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu,
9. výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu,
10. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
11. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
12. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Norbert Aladár Timinszky, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cser utca 24, Názov obce: Kemenesmihályfa, PSČ: 9511, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 19.09.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti v plnom rozsahu samostatne.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Norbert Aladár Timinszky, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cser utca 24, Názov obce: Kemenesmihályfa, PSČ: 9511, Štát: Maďarsko, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.12.2010 a dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.12.2010 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
2. Zápisnica z valôného zhromaždenia zo dňa 17.11.2011 - rozšírenie predmetu činnosti
3. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.08.2014
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1