Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159660

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 92302/B  
OBCHODNÉ MENO: Divorce Agency s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 16/9, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 03
IČO: 47 391 766
DEŇ ZÁPISU: 26.09.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
3. Prieskum trhu a verejnej mienky
4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Janka Červenáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 16/9, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 26.09.2013
Meno a priezvisko: Ing. Dávid Bořuta, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Adámiho 447/17, Názov obce: Bratislava-Karlova Ves, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 26.09.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná za spoločnosť samostatne.
Podpisovanie za spoločnosť vykonáva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Janka Červenáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 16/9, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 03, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Dávid Bořuta, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Adámiho 447/17, Názov obce: Bratislava-Karlova Ves, PSČ: 841 05, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.08.2013 v súlade s ust. § 57, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2013.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1