Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159659

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 36556/B  
OBCHODNÉ MENO: Dimburg spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarska 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04
IČO: 35 941 961
DEŇ ZÁPISU: 23.06.2005
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
6. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. prieskum trhu a verejnej mienky,
8. vedenie účtovníctva, konzultačná činnosť v oblasti účtovníctva,
9. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
10. automatizované spracovanie dát,
11. poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
12. administratívne práce,
13. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
14. skladovanie (okrem prevádzkovania verejných skladov),
15. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
16. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
17. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
18. inžinierska činnosť – obstarávateľské služby v stavebníctve,
19. prípravné práce k realizácii stavby,
20. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
21. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
22. stavebné cenárstvo,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Rastislav Krivosudský, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 23.06.2005
Meno a priezvisko: Ing. Július Krištofík, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 09.09.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Rastislav Krivosudský, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, Výška vkladu: 16 598,000000 EUR, Rozsah splatenia: 16 598,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Július Krištofík, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, Výška vkladu: 16 598,000000 EUR, Rozsah splatenia: 16 598,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 196,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 196,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.05.2005 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2005 o zvýšení základného imania z 200.000.-Sk na 1.000.000.-Sk.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.8.2010.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.9.2010. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.9.2010.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.09.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1