Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159658

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 62653/B  
OBCHODNÉ MENO: DIMASH, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná cesta 19, Názov obce: Bratislava-Rača, PSČ: 831 52
IČO: 45 348 898
DEŇ ZÁPISU: 27.01.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným   prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
5. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
6. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
7. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
8. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
9. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
10. Automatizované spracovanie údajov
11. Leasingová činnosť
12. Faktoring a forfaiting
13. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
14. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
15. Prípravné práce k realizácii stavby
16. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
17. Vykonávanie odťahovej služby
18. Sťahovacie služby
19. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
20. Skladovanie
21. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
22. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
23. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
24. Prenájom hnuteľných vecí
25. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
26. Čistiace a upratovacie služby
27. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
28. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
29. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
30. Kuriérske služby
31. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
32. Administratívne služby
33. Reklamné a marketingové služby
34. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
35. Prieskum trhu a verejnej mienky
36. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
37. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
38. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
39. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
40. Prevádzkovanie výdajne stravy
41. Počítačové služby
42. Vedenie účtovníctva
43. Zabezpečenie, usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých podujatí, seminárov, kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Yuriy Butryn, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 7770/7, Názov obce: Bratislava-Rača, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 27.01.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Yuriy Butryn, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cyprichova 2478/30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 53, Výška vkladu: 8 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 8 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 8 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 8 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 10.12.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.10.2010
3. Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 11.09.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1