Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159657

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 4400/B  
OBCHODNÉ MENO: DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letisko M. R. Štefánika , Názov obce: Bratislava, PSČ: 820 01
IČO: 31 342 876
DEŇ ZÁPISU: 23.02.1993
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kuriérske služby
2. Poskytovanie poštových služieb podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a zmene a doplnení niektorých zákonov okrem univerzálnej poštovej služby, zameniteľných poštových služieb, vyberania a dodávania úradných zásielok a poštového platobného styku
3. nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
4. sprostredkovanie v oblasti obchodu a cla
5. poskytovanie poštových služieb,
6. zasielateľstvo,
7. skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov,
8. činnosť colného deklaranta,
9. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu,
10. prenájom manipulačných zariadení,
11. automatizované spracovanie dát,
12. školiace činnosti v rozsahu voľnej živnosti,
13. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
14. prenájom hnuteľných vecí,
15. vedenie účtovníctva,
16. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Andrea Orihelová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na križovatkách 16834/82, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 04, Vznik funkcie: 17.12.2008
Meno a priezvisko:  Daniela Mišurová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbetin dvor 798, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42, Vznik funkcie: 17.12.2008
Meno a priezvisko:  Stanislav Adamus, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Písečná 15, Názov obce: Ostrava, PSČ: 70030, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 14.06.2012
Meno a priezvisko:  Slavomír Hasmunda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sputnikova 23, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 12.12.2013
Meno a priezvisko:  Miroslava Rothová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Astronomická 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 30.09.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti vždy dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť konatelia vykonávajú tak, že k  vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Deutsche Post International B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. de Coubertinweg 5, Názov obce: Maastricht, PSČ: 6225XT, Štát: Holandské kráľovstvo, Výška vkladu: 1 992,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR
Obchodné meno: Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Charles de Gaulle Strasse 20, Názov obce: Bonn, PSČ: 53133, Štát: Nemecká spolková republika, Výška vkladu: 11 288,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 11 288,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 280,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 280,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 3.2.1993 podľa §§ 56 až 75 a  §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.  
Stary spis: S.r.o.   9014  
2. Doplnok k zakladateľskej listiny zo dňa  21.4.1993 v zmysle zákona č. 513/1991 Zb.  
Stary spis: S.r.o.   9014  
3. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 24.07.1997. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 148/97, Nz 148/97 napísanej  dňa 13.08.1997 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou.  
Stary spis: S.r.o.   9014  
4. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 19.6.1998 o zvýšení základného imania.
Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 131/98, Nz 121/98 spísanej dňa 9.7.1998 notárkou JUDr. Soňou Böhmovou v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
Rozhodnutie valného zhromadenia konaného dňa 4.8.1998 o zmene sídla spoločnosti.
5. Notárska zápisnica N 64/00, Nz 57/00 zo dňa 20.3.2000, rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 18.10.1999.
6. Notárska zápisnica N 323/02 Nz 320/02 zo dňa 23.12.2002.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.11.2004.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.11.2004 o zmene obchodného mena spoločnosti z pôvodného : "DHL International /Slovakia/, spol. s r. o." na nové : "DHL Express (Slovakia), spol. s r. o."  
9. Zmluva o zlúčení zo dňa 22.12.2004 vo forme notárskej zápisnice N 854/2004, Nz 94372/2004. Spoločnosť je v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti GERLACH - COLNÉ SLUŽBY, spol. s r.o., Buzinská 580, Košice, 040 15, IČO: 36 173 541.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.12.2008.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.3.2009.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.6.2009.  
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2010.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2010.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.6.2011.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.6.2012
17. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 30.06.2012.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2013.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2013.
20. Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2013.
21. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 08.11.2013.
22. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.12.2013.
23. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2013.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1