Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159654

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 62286/B  
OBCHODNÉ MENO: D1 Outlet (1), spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roľnícka 116, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07
IČO: 36 866 211
DEŇ ZÁPISU: 31.12.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných, než základných služieb spojených s prenájmom,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Branislav Habán, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03, Vznik funkcie: 18.09.2012
Meno a priezvisko: Ing. Jana Čarnogurská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čierny chodník 31, Názov obce: Bratislava-Vajnory, PSČ: 831 07, Vznik funkcie: 13.05.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť má dvoch konateľov. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.  
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: POLARIS GROUP LIMITED, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cannon Road 20, Názov obce: St Venera, PSČ: SVR 9039, Štát: Maltská republika, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.12.2009 v súlade s ust. §§ 57, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.11.2010
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.09.2012.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.09.2012.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2013.
6. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 13.05.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1