Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159652

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 91272/B  
OBCHODNÉ MENO: CAROS, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veselá 6, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28
IČO: 47 365 498
DEŇ ZÁPISU: 16.08.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
4. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
5. vykonávanie odťahovej služby
6. poskytovanie služieb vedenia cudzieho motorového vozidla
7. sťahovacie služby
8. počítačové služby
9. administratívne služby
10. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
11. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Kamil Urbančík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 5, Názov obce: Gelnica, PSČ: 056 01, Vznik funkcie: 16.08.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Kamil Urbančík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 5, Názov obce: Gelnica, PSČ: 056 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.07.2013 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1