Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159650

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 72163/B  
OBCHODNÉ MENO: BPS Veľké Turovce, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poštová 29, Názov obce: Veľký Biel, PSČ: 900 24
IČO: 46 114 998
DEŇ ZÁPISU: 08.04.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
3. reklamné a marketingové služby,
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
5. prenájom hnuteľných vecí,
6. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
7. počítačové služby,
8. administratívne služby,
9. výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Vanda Dobrovolná, Bydlisko: Názov obce: Demandice 114, PSČ: 935 85, Vznik funkcie: 22.08.2013
Meno a priezvisko:  Mieczyslaw Molenda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na zámostí 758, Názov obce: Albrechtice, PSČ: 735 43, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 22.08.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Konanie vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí podpis konateľa.  
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: GASCONTROL, společnost s r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nový Svět 1407/59a, Názov obce: Havířov, PSČ: 735 64, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 3 350,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 350,000000 EUR
Obchodné meno: Pan Am, s.r.o., Sídlo: Názov obce: Demandice 114, PSČ: 935 85, Výška vkladu: 1 650,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 18.03.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 07.06.2013.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.08.2013. Zmena obchodného mena spoločnosti z Red Code, s. r. o. na BPS Veľké Turovce, s. r. o.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1