Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159649

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 43333/B  
OBCHODNÉ MENO: Bobová dráha BRATISLAVA, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľanová 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01
IČO: 36 704 962
DEŇ ZÁPISU: 30.11.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. reklamná a propagačná činnosť,
4. prieskum trhu a verejnej mienky,
5. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru,
6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností,
8. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností,
9. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
10. prenájom motorových vozidiel,
11. prevádzkovanie autoumyvárne,
12. prevádzkovanie pneuservisu,
13. prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov v rozsahu voľnej živnosti,
14. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
15. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
16. technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzov,
17. fotografické práce,
18. administratívne práce,
19. zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia,
20. prevádzkovanie internetovej čitárne,
21. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
22. prevádzkovanie bobovej dráhy,
23. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,
24. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,
25. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,
26. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok,
27. poskytovanie starostlivosti o dieťa s výnimkou činností uvedených v zákone č. 195/1998 Z.z.,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Pavol Braun, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľanová 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 20.04.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Pavol Braun, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľanová 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 16.11.2006 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.  
2. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.10.2013.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.10.2014.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1