Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159647

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 99726/B  
OBCHODNÉ MENO: Beauty&Best s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzáhradná 10064/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06
IČO: 47 836 008
DEŇ ZÁPISU: 17.07.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
5. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
6. služby súvisiace so skrášľovaním tela,
7. reklamné a marketingové služby,
8. pánske, dámske a detské kaderníctvo,
9. kozmetické služby,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Mária Kappelová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzáhradná 10064/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 17.07.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že pripojí svoj vlastnoručný podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ján Bertók, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzáhradná 10064/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Zakladateľská listina zo dňa 15.04.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1