Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159645

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 6692/B  
OBCHODNÉ MENO: BAUMIT, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zrínskeho 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03
IČO: 31 368 956
DEŇ ZÁPISU: 28.03.1994
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj v rozsahu voľných živností v oblasti stavebných materiálov, strojov a náhradných dielov,
2. sprostredkovateľská činnosť,
3. sprostredkovanie nájmu a prenájmu nehnuteľností,
4. prenájom a nájom priemyselného a spotrebného tovaru,
5. výroba a predaj stavebných látok - suchých maltových a omietkových zmesí,
6. výroba a predaj zateplovacích systémov,
7. výroba a predaj organických a anorganických materiálov a chémie - výroba a predaj pastéznych omietok a farieb,
8. triedenie, drvenie, mletie prírodných materiálov na výrobky pre hutníctvo, stavebníctvo, chemický priemysel, poľnohospodárstvo a energetiku,
9. dodávka a poradenská služba k technickému vybaveniu počitača (hardware),
10. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software),
11. služby súvisiace s databázami,
12. služby súvisiace s prevádzkou počítačov,
13. údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov,
14. spracovanie údajov,
15. poskytovanie datových služieb,
16. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností,
17. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,
18. prieskum trhu,
19. Vývoj, výroba a odbyt špeciálnych minerálnych stavebných hmôt a betónových zmesí a vývoj aplikačnej techniky v stavbeníctve.
20. Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti.
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Fussek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sputnikova 17, Názov obce: Bratislava, Vznik funkcie: 18.01.1995
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje písomnosti v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
PROKÚRA:  
Meno a priezvisko:  Jozef Badžgoň, Bydlisko: Názov obce: Prievaly 16, PSČ: 906 34
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Račko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púpavova 674/46, Názov obce: Bratislava
Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Hudec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Repíkova 1, Názov obce: Bratislava
Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Plášek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaštieľska 18/16145, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05
Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Sepp, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lamanského 903/4, Názov obce: Bratislava - Nové Mesto, PSČ: 831 03, Vznik funkcie: 27.09.1995
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokúra sa udeľuje na všetky právne úkony, ktoré súvisia s prevádzkou obchodnej spoločnosti. Podpisovať za spoločnosť budú vždy dvaja prokuristi.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Baumit Beteiligungen GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wopfing 156, Názov obce: Waldegg, PSČ: 2754, Štát: Rakúska republika, Výška vkladu: 2 000 631,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000 631,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 000 631,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 000 631,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: TIWO, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanova 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, IČO: 36 713 716
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 5/94, Nz 5/94 napísanej dňa 24. 1. 1994 notárkou JUDr. Šúrkovou v Bratislave v zmysle ust. §§ 24, 57 ods. 3, 105 - 153 Zák. č.  513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka.  
Starý spis: S.r.o.  13474
2. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 4/95, Nz 4/95 napísaná dňa  18. 1. 1995 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou.  
Starý spis: S.r.o.  13474  
3. Zmena zakladateľskej listiny vo forme  notárskej zápisnice N 110/95, Nz 109/95  zo dňa 24.8.1995 spísaná notárkou JUDr.  Tatjanou Šúrkovou.  
Starý spis: S.r.o.  13474  
4. Doplnenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 183/96, Nz 184/96, napísanej dňa 18.12.1996 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou. Doplnenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 187/96, Nz 188/96 napísanej dňa 27.12.1996 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou.  
Starý spis: S.r.o.  13474
5. Doplnenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 92/98, Nz 90/98 spísanej dňa 22.6.1998 notárkou JUDr. Evou Imrišovou v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
6. Notárska zápisnica č. N 157/99, Nz 154/99 zo dňa 3.8.1999 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zlúčení spoločnosti BAUMIT HIROCEM spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, Žrínského 15 so spoločnosťou Baumit Cellmix, s.r.o., IČO: 31640311 so sídlom Lietavská Lúčka, Žilinská cesta 25/49. Spoločnosť BAUMIT HIROCEM, spol. s r.o. preberá imanie, všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti Baumit Cellmix, s.r.o.
- Notárska zápisnica č. N 158/99, Nz 155/99 spísaná 3.8.1999 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou.
. Zmena obchodného mena z: BAUMIT HIROCEM, spol. s r.o. na: BAUMIT, s.r.o. notárska zápisnica N 202/99, Nz 198/99 zo dňa 20.9.1999.
7. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 248/00 Nz 246/00 napísanej dňa 22.11.2000 notárkou JUDr. Tatianou Šúrkovou.
8. Rozhodnutie valného zhromaždenia a zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 207/01, Nz 207/01 zo dňa 25.9.2001.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 568/02, Nz 568/02 zo dňa 17.12.2002.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka o rozšírení predmetu činnosti spísané v notárskej zápisnici č. N 323/2003 Nz 75186/2003 zo dňa 27.08.2003.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2005.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.8.2010.
13. Notárska zápisnica - N 359/2014, Nz 24013/2014, NCRls 24455/2014 - Zmluva o zlúčení zo dňa 24.06.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1