Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159643

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 26407/B  
OBCHODNÉ MENO: Amtel Slovensko, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borská 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04
IČO: 35 687 754
DEŇ ZÁPISU: 10.04.1996
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ vrátane komputerových systémov v rozsahu voľnej živnosti
2. poskytovanie software predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
3. reklamná a propagačná činnosť
4. marketing prieskum trhu
5. prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky,
6. počítačové služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Strečanský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 16397/56C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04, Vznik funkcie: 04.11.2008
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene Spoločnosti konateľ koná a podpisuje samostatne, a to tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: DanubiaTel, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borská 6, Názov obce: Bratislava-Karlova Ves, PSČ: 841 04, Výška vkladu: 109 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 109 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 109 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 109 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmlu-
vou zo dňa 29.2.1996 a Dodatkom k spoločenskej zmlu-
ve zo dňa 1.4.1996 v súlade s ust. §§ 24,57, 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. Obchod. zákonníka.
Starý spis:     S.r.o.          17685
.  
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.6.1996.
.
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.6.1996.
.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.6.1998.
.  
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.11.1998.   .
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.12.1998.
2. .
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.9.1999 bol schválený Dodatok č.5 k spoločenskej zmluve.
3. .
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 14.2.2000.
4. .
Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 22.6.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - Dodatok č.8.
5. Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 6.12.2001. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.3.2002. Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 316/2002, Nz 297/2002 zo dňa 6.8.2002. Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 317/2002, Nz 298/2002 zo dňa 6.8.2002.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania a zmene sídla zo dňa 11.2.2005 spísané vo forme not. zápisnice N 27/2005, Nz 6047/2005, NCRls 6169/2005 notárkou JUDr. Soňou Böhmovou.  
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2006.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.06.2007 - odvolanie konateľa spoločnosti, shcválenie prevodu obchodného podielu spoločníka. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 15.06.2007.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.10.2007.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.09.2008.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.10.2008 a rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.10.2008.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.11.2008.
13. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 21.09.2012.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1