Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159642

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 62627/B  
OBCHODNÉ MENO: AMA-G, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medveďovej 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04
IČO: 45 372 284
DEŇ ZÁPISU: 26.01.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
2. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
3. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným preváclzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
7. reklamné a marketingové služby,
8. vydavateľská činnosť,
9. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
10. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie,
11. prenájom hnuteľných vecí,
12. finančný lízing,
13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
14. vedenie účtovníctva,
15. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Miriam Štajerová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medveďovej 10, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 04, Vznik funkcie: 10.10.2014
Meno a priezvisko:  Juraj Grondžák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medveďovej 10, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 04, Vznik funkcie: 10.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Juraj Grondžák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beňovského 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 5.1.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnia z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1