Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159641

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 88388/B  
OBCHODNÉ MENO: AHA - štúdio s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. C. Hronského 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02
IČO: 47 081 180
DEŇ ZÁPISU: 03.04.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Masérske služby
5. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti    (veľkoobchod)
7. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
8. Reklamné a marketingové služby
9. Vydavateľská činnosť
10. Administratívne služby
11. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Igor Kucheriavyi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sverdlova 60, byt 5a, Názov obce: Dnepropetrovsk, PSČ: 42006, Štát: Ukrajina, Vznik funkcie: 24.07.2013
Meno a priezvisko:  Oksana Gerasymenko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kedrina str 36/140, Názov obce: Dnepropetrovsk, PSČ: 490 00, Štát: Ukrajina, Vznik funkcie: 10.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Oksana Gerasymenko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kedrina str 36/140, Názov obce: Dnepropetrovsk, PSČ: 49000, Štát: Ukrajina, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 27.02.2013 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.07.2013.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1