Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159640

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 41116/B  
OBCHODNÉ MENO: AEGON partner, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 106, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
IČO: 36 610 984
DEŇ ZÁPISU: 17.06.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
2. vedenie účtovníctva,
3. účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo,
4. administratívne práce,
5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
7. obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností,
8. automatizované spracovanie dát,
9. správa počítačových sietí v rozsahu bezpečného napätia,
10. reklamná a propagačná činnosť,
11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
12. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
13. školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
14. usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,
15. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektoroch : 1. poistenia alebo zaistenia, 2. prijímania vkladov, 3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, a 4. starobného dôchodkového sporenia, v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Branislav Buštík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studenohorská 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 01.07.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti v celom rozsahu samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: AEGON Životná poisťovňa, a.s. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 106, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Výška vkladu: 1 405 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 405 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 405 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 405 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 05.06.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.  
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.7.2006 - zmena sídla; pôvodné: Moyzesova 5, 811 05 Bratislava.  
3. Zápisnica uznesení jediného spoločníka zo dňa 14.11.2006.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2008.  
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.12.2008.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.07.2010.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.09.2013.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1