Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159637

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 95950/B  
OBCHODNÉ MENO: 711 Consulting, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kazanská 50, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06
IČO: 47 619 929
DEŇ ZÁPISU: 08.01.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Faktoring a forfaiting
5. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
7. Administratívne služby
8. Vedenie účtovníctva
9. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
10. Reklamné a marketingové služby
11. Prieskum trhu a verejnej mienky
12. Počítačové služby
13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
14. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
15. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
16. Finančný leasing
17. Prenájom hnuteľných vecí
18. Vydavateľská činnosť
19. Sťahovacie služby
20. Čistiace a upratovacie služby
21. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Murcko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plavnica 178, Názov obce: Plavnica, PSČ: 065 45, Vznik funkcie: 08.01.2014
Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Murcko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vígľašská Huta 187, Názov obce: Vígľašská Huta-Kalinka, PSČ: 962 25, Vznik funkcie: 08.01.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Murcko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plavnica 178, Názov obce: Plavnica, PSČ: 065 45, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Murcko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vígľašská Huta 187, Názov obce: Vígľašská Huta-Kalinka, PSČ: 962 25, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.11.2013 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.09.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1