Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159636

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 39404/B  
OBCHODNÉ MENO: 3CKY, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupého 23/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01
IČO: 35 979 119
DEŇ ZÁPISU: 11.02.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. výroba internetových prezentácií, www stránok a databáz,
2. správa a inštalácia počítačových sietí a software,
3. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. marketing,
8. prieskum trhu,
9. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi,
10. automatizované spracovanie dát,
11. nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky,
12. usporadúvanie kurzov, školení a seminárov,
13. konzultačná a poradenská činnosť v odbore informačných technológií,
14. činnosť účtovných a ekonomických poradcov,
15. predaj pyrotechnických výrobkov kategórie 2, kategórie 3, kategórie T1 a kategórie P1,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
konateľ, Meno a priezvisko:  Milivoje Jocič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dostojevského rad 2550/19, Názov obce: Bratislava - Staré Mesto, PSČ: 811 07, Vznik funkcie: 11.02.2006
Meno a priezvisko: Ing. Jadranka Jocič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dostojevského rad 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09, Vznik funkcie: 10.06.2009
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia zastupujú a podpisujú za spoločnosť každý samostatne. Konatelia za spoločnosť podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Milivoje Jocič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dostojevského rad 2550/19, Názov obce: Bratislava - Staré Mesto, PSČ: 811 07, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.01.2006 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov.  
2.  Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.04.2007 - zmena sídla spoločnosti.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2008.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2009.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1