Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159635

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 4185/B  
OBCHODNÉ MENO: Medirex, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 35, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01
IČO: 35 766 450
DEŇ ZÁPISU: 24.05.1999
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
3. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
5. sprostredkovateľská činnosť,
6. automatizované spracovanie dát,
7. činnosť účtovných poradcov,
8. vedenie účtovníctva,
9. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
10. faktoring a forfaiting,
11. poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
12. organizačné a technické zabezpečenie školení,
13. leasing technológií, prístrojov, automobilov,
14. reklamná a propagačná činnosť,
15. prenájom strojov, prístrojov, technológií, motorových vozidiel,
16. upratovacie služby,
17. pranie a čistenie v rozsahu voľnej živnosti,
18. poradenská činnosť v oblasti zdravotníckej techniky a zdravotníckeho materiálu v rozsahu voľnej živnosti,
19. prevádzkovanie cestovnej kancelárie,
20. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempoch triedy 3 a 4,
21. dopravná zdravotná služba,
22. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení:
23. a) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore:
24. klinická biochémia,
25. hematológia a transfuziológia,
26. klinická imunológia a alergológia,
27. lekárska genetika,
28. kúpa a predaj nehnuteľností,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda, Meno a priezvisko: MUDr. Radoslav Bardún, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 3803/27, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 17.04.2014
člen, Meno a priezvisko: Dr. Hans Jakob Limbach, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bergstrasse 46, Názov obce: Heidelberg, PSČ: 69120, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 17.04.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva spoločne.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Mgr. Mária Kičinková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 22, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01, Vznik funkcie: 27.07.2011
Meno a priezvisko: MUDr. Anna Stecová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mečíková 26, Názov obce: Bratislava-Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07, Vznik funkcie: 13.12.2012
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Gavlas, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sološnica 618, Názov obce: Sološnica, PSČ: 906 37, Vznik funkcie: 01.10.2014
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 142 080,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 142 080,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 344, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia spoločnosti.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: Laboratória, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 35, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, IČO: 44 330 642
Obchodné meno: G-Lab, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabanova 5, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, IČO: 36 544 442
Obchodné meno: SPV71, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, IČO: 45 614 385
Obchodné meno: SPV72, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, IČO: 45 615 101
Obchodné meno: LABMED, a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magnezitárska 2/C, Názov obce: Košice, PSČ: 040 13, IČO: 35 857 650
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 103/99, Nz 103/99 zo dňa 16.4.1999 v súlade § 57, § 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení Zák. č. 11/1998 Zb.
2. Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy spísané dňa 29.3.2000, ktorým sa mení aj predchádzajúce obchodné meno ALOKA - SK, spol. s r.o.
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 29.3.2000.
3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.2001, na ktorom sa rozhodlo o rozšírení predmetu činnosti a prevode časti obchodného podielu. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 1.6.2001.
4. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 26.11.2001.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.6.2001, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti.
Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva zo dňa 27.11.2001 č. 3403/2001-SOČ o udelení povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - poliklinike.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2002  na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania.
7. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 7.10.2003.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia z 12.11.2003.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.7.2004.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 8.9.2004.  Zánik funkcie konateľa MUDr. Ivana Slobodu dňa 8.9.2004.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2004.
12. Zvýšenie základného imania o 19 000 000,- Sk na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 04.04.2005.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.4.2006 - zvýšenie základného imania.  
14. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 09.10.2006
15. Rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 18.08.2006
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.06.2007 o zmene právnej formy spoločnosti na akciovú spoločnosť.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.09.2007.  
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.9.2007.  
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.9.2007.  
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12.2007.  
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.04.2009.
22. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 176/2009, Nz 29820/2009 zo dňa 4.9.2009.
23. Notárska zápisnica č. N 255/2009, Nz 43321/2009, NCRls 43962/2009 zo dňa 24.11.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zlúčení spoločnosti Medirex, a.s., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO : 35 766 450 (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťou Laboratóriá, s. r. o., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO : 44 330 642 (zanikajúca spoločnosť). Spoločnosť Medirex, a.s. ako nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti.
Zmluva o zlúčení zo dňa 24.11.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 256/2009, Nz 43333/2009, NCRls 43964/2009.
24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.7.2011.
25. Rozhodnutie mimoriadného  valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.10.2012 o zlúčení so spoločnosťou G-Lab, s.r.o., so sídlom Cabanova  5, 949 01 Nitra,  IČO: 36 544 442, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č. 12889/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie.  
Spoločnosť Medirex, a.s.  so sídlom Holubyho 35,  902 01 Pezinok,  IČO: 35 766 450, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4185/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 579/2012, Nz 40055/2012 notárkou JUDr. Adrianou Papankovou zo dňa 29.10.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti G-Lab, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.

26. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.05.2012.
27. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.07.2012. Notárska zápisnica č. N 578/2012, Nz 40039/2012 zo dňa 29.10.2012.
28. Zmluva o zlúčení zo dňa 04.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N 247/2013, Nz 7035/2013, NCRIs 7196/2013.
29. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 175/2014, Nz 10254/2014, NCRls 10446/2014 zo dňa 17.03.2014.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 176/2014, Nz 10257/2014, NCRls 10450/2014 zo dňa 17.03.2014 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou LABMED, a. s., so sídlom Magnezitárska 2/C, 040 13  Košice, IČO: 35 857 650 a nástupníckou spoločnosťou Medirex, a. s., so sídlom Holubyho 35, 902 01  Pezinok, IČO: 35 766 450, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti LABMED, a. s.
30. Zápisnica zo zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1