Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159634

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 3320/B  
OBCHODNÉ MENO: General Cargo services a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radlinského 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07
IČO: 35 884 193
DEŇ ZÁPISU: 29.04.2004
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností,
2. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
3. prevádzkovanie a prenájom parkovacích plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť,
8. faktoring a forfaiting,
9. prieskum trhu,
10. usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,
11. automatizované spracovanie dát,
12. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru,
13. administratívne, kancelárske a sekretárske služby,
14. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
15. upratovacie a čistiace práce,
16. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
17. prípravné práce k realizácii stavby
18. skladovanie
19. prevádzkovanie dráhy
20. vedenie účtovníctva
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda, Meno a priezvisko: Ing. Peter Horečný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvončeková 41, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 29.07.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne, podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí funkcia, meno, priezvisko a vlastnoručný podpis podpisujúceho sa.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko:  Matúš Horečný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvončeková 41, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 19.07.2007
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Horečný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvončeková 41, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 29.07.2010
Meno a priezvisko:  Andrey Andriasov, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvončeková 41, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 29.07.2010
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: FINDECO INVESTMENT TRUST, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Afstralias 6, Názov obce: Limassol, Štát: Cyprus
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 400,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 400,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 20, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: Privéefina management s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 26, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, IČO: 31 392 776
Obchodné meno: General Cargo Service s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 26, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, IČO: 44 594 810
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Akciova spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 3.3.2004 vo forme notárskej zápisnice N 93/2004, Nz 18 624/2004 spísanej notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka
2. Notárska zápisnica č. N 320/2010, NZ 26875/2010, NCRls 27330/2010 zo dňa 29.7.2010. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 29.7.2010.
3. Zmluva o zlúčení zo dňa 22.10.2014 vo forme Notárskej zápisnice N 1099/2014 Nz 39668/2014 NCRIs 40444/2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1