Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159633

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 5222/B  
OBCHODNÉ MENO: FORESPO SOLISKO a. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04
IČO: 47 232 935
DEŇ ZÁPISU: 10.02.2011
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,
2. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností,
3. predaj nehnuteľností,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda, Meno a priezvisko: Ing. Zuzana André, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri starej prachárni 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 08.10.2014
člen, Meno a priezvisko: Ing. Tibor Kováč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viničná cesta 70, Názov obce: Nová Baňa, PSČ: 968 01, Vznik funkcie: 08.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Mgr. Mário Selecký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitná 17, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 08.10.2014
Meno a priezvisko:  Monika Nemčoková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turnianska 3103/3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 08.10.2014
Meno a priezvisko: Ing. Marcela Hesterová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púpavová 677/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 08.10.2014
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hybernská 1009/24, Názov obce: Praha, PSČ: 110 00, Štát: Česká republika
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 835 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 835 000,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 567, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou spísanou dňa 4.2.2011 do notárskej zápisnice N 292/2011, Nz 3999/2011, NCRls 4107/2011 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.06.2011 vo forme notárskej zápisnice N 934/2011 Nz 20735/2011.
3. Rozhodnutie jediného akcionára o forme notárskej zápisnice zo dňa 07.09.2011.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2012.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.05.2014.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1