Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159630

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 5297/B  
OBCHODNÉ MENO: FORESPO HELIOS 1 a. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04
IČO: 47 234 032
DEŇ ZÁPISU: 03.05.2011
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,
2. prenájmom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností,
3. predaj nehnuteľností,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda, Meno a priezvisko: Ing. Zuzana André, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri starej prachárni 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 08.10.2014
člen, Meno a priezvisko: Ing. Michal Benedik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ostredková 3233/11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 08.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis.  
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Mgr. Mário Selecký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitná 17, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 08.10.2014
Meno a priezvisko: Ing. Jana Jánošová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špitálska 2212/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08, Vznik funkcie: 08.10.2014
Meno a priezvisko:  Iveta Kalná, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holíčska 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05, Vznik funkcie: 08.10.2014
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hybernská 1009/24, Názov obce: Praha, PSČ: 11000, Štát: Česká republika
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 415 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 415 000,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 1083, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 26.04.2011 vo forme notárskej zápisnice č. N 730/2011, Nz 14780/2011, NCRls 15157/2011 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica N 1190/2011, Nz 27606/2011 zo dňa 27.07.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
3. Notárska zápisnica N 1395/2011, Nz 32524/2011 zo dňa 7.9.2011 - zmena sídla.
4. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 17.12.2012.
5. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 30.05.2014
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1