Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R159607

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 101018/B  
OBCHODNÉ MENO: ZANAMARY ART, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 2680/20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08
IČO: 47 945 290
DEŇ ZÁPISU: 29.10.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
3. administratívne služby
4. služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov
5. reklamné a marketingové služby
6. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
7. požičiavanie kostýmov
8. vydavateľská činnosť
9. technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov - zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie, prepis amatérskych filmových materiálov na videokazetu - prevod z jedného do iného formátu
10. prevádzkovanie umeleckej agentúry
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti verejných kultúrnych podujatí
12. výroba, nákup, predaj a distribúcia zvukových, zvukovoobrazových záznamov a ich požičiavanie so súhlsdon autora
13. nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Zuzana Mauréry, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 2680/20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08, Vznik funkcie: 29.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Zuzana Mauréry, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 2680/20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.10.2014 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1