Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R159604

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 101014/B  
OBCHODNÉ MENO: Sirtaki s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08
IČO: 47 946 997
DEŇ ZÁPISU: 29.10.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
5. Prevádzkovanie výdajne stravy
6. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
7. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
8. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
9. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ioannis Fanourakis, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blagoevova 2676/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04, Vznik funkcie: 29.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje sa konateľ spoločnosti samostatne a neobmedzene. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť vlastnoručným podpisom.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ioannis Fanourakis, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blagoevova 2676/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Zakladateľská listina zo dňa 08.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1