Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R159603

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 101022/B  
OBCHODNÉ MENO: PRESTAVBA s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 22, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 08
IČO: 47 898 071
DEŇ ZÁPISU: 29.10.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
3. Reklamné a marketingové služby
4. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
5. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
6. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
7. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
8. Prenájom hnuteľných vecí
9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
10. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
11. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
13. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
14. Prípravné práce k realizácii stavby
15. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
17. Administratívne služby
18. Čistiace a upratovacie služby
19. Skladovanie
20. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
21. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
22. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
23. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
24. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Kristína Hudecová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 11, Názov obce: Bratislava-Karlova Ves, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 29.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Kristína Hudecová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 11, Názov obce: Bratislava-Karlova Ves, PSČ: 841 05, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.08.2014 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1