Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R159602

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 101019/B  
OBCHODNÉ MENO: NABALI s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Björnsonova 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05
IČO: 47 942 584
DEŇ ZÁPISU: 29.10.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Reklamné a marketingové služby
6. Administratívne služby
7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
9. Odevná výroba
10. Textilná výroba
11. Výroba kožených a kožušinových výrobkov
12. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
13. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
14. Výroba výrobkov z papiera
15. Výroba hračiek a hier
16. Výroba bižutérie a suvenírov
17. Vydavateľská činnosť
18. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Eva Činčalová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drobného 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 29.10.2014
Meno a priezvisko:  Karin Hronská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Björnsonova 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05, Vznik funkcie: 29.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať konatelia samostatne a to tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti alebo k pečiatke s obchodným menom spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Eva Činčalová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drobného 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Karin Hronská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Björnsonova 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločenská zmluva zo dňa 09.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1