Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R159599

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 101023/B  
OBCHODNÉ MENO: FM Institute Slovakia s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 02
IČO: 47 876 123
DEŇ ZÁPISU: 29.10.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. prieskum trhu a verejnej mienky
6. reklamné a marketingové služby
7. vydavateľská činnosť
8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
9. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
10. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
11. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Martin Chinoracký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jamnického 6, Názov obce: Bratislava-Dúbravka, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 29.10.2014
Meno a priezvisko: Ing. Marian Tóth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 11, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 29.10.2014
Meno a priezvisko: Ing. Andrea Szabová, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľová nad Váhom 70, Názov obce: Kráľová nad Váhom, PSČ: 925 91, Vznik funkcie: 29.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k         obchodnému menu spoločnosti svoj podpis. Pri právnych úkonoch, z ktorých vznikajú spoločnosti záväzky alebo pohľadávky v rozsahu presahujúcom 5.000,- Eur konajú konatelia spoločnosti spoločne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Martin Chinoracký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jamnického 6, Názov obce: Bratislava-Dúbravka, PSČ: 841 05, Výška vkladu: 1 650,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Líška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelinárska 2, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 08, Výška vkladu: 1 650,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Marek Lovecký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R.Štefánika 1179/4, Názov obce: Sereď, PSČ: 926 00, Výška vkladu: 1 650,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Marian Tóth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 11, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 04, Výška vkladu: 4 650,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 4 650,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Andrea Szabová, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľová nad Váhom 70, Názov obce: Kráľová nad Váhom, PSČ: 925 91, Výška vkladu: 4 650,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 4 650,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Ondřej Štrup, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brandýska 24/99, Názov obce: Praha, PSČ: 181 00, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 750,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 750,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.07.2014 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1