Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R159597

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 101013/B  
OBCHODNÉ MENO: EXPE s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fláviovska 1214/18, Názov obce: Bratislava-Rusovce, PSČ: 851 10
IČO: 47 914 149
DEŇ ZÁPISU: 29.10.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. prenájom hnuteľných veci
6. vedenie účtovníctva
7. administratívne služby
8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. reklamné a marketingové služby
10. počítačové služby
11. faktoring a forfaiting
12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
13. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
14. vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
15. odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
16. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
17. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
18. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
19. prieskum trhu a verejnej mienky
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: PhDr. Silvia Púchovská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fláviovska 1214/18, Názov obce: Bratislava-Rusovce, PSČ: 851 10, Vznik funkcie: 29.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: PhDr. Silvia Púchovská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fláviovska 1214/18, Názov obce: Bratislava-Rusovce, PSČ: 851 10, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Zakladateľská listina zo dňa 12.09.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1