Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R159596

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 101024/B  
OBCHODNÉ MENO: Blumenfeld &Co., s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kremeľská 864/9, Názov obce: Bratislava-Devín, PSČ: 841 10
IČO: 47 864 494
DEŇ ZÁPISU: 29.10.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
5. vydavateľská činnosť,
6. reklamné a marketingové služby,
7. prenájom hnuteľných vecí,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: MUDr. Ivan Belko, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kremeľská 864/9, Názov obce: Bratislava-Devín, PSČ: 841 10, Vznik funkcie: 29.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Lucia Belková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kremeľská 864/9, Názov obce: Bratislava-Devín, PSČ: 841 10, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1